SPF


 

[space]

Poly foam

Spray foamPoliuretanska pena u spreju je plastična  pena u tečnom stanju za termoizolaciju koja prilikom nanošenja ekspandira (širi se) nekoliko puta u odnosu na svoju početnu zapreminu. Osobine PU-pene mogu se prilagoditi tako da zadovoljavaju različite potrebe kod različitih aplikacija. Na primer, isti osnovni sirovi materijal može postati krajnji proizvod koji je mekan ili polutvrd, ali od njega se može napraviti i pena velike gustine pogodna za termoizolaciju krovnih sistema otpornih na saobraćaj (kod ravnog krova) ili vodu..