Polyurea coating


 

POLYUREA sistem je dvokomponentan sistem (komponenta A-izocijanat, komponenta B-amin). Sistem je tečna folija, nanosi se na različite podloge u tankom sloju (2-3 mm) i prati izgled i oblik podloge, a može biti hidroizolacina zaštita, antikorozivna zaštita ili završni sloj. Po karakteristikama sistem je izuzetan za industrijske podove, a ima i vrlo široku primenu u građevinarstvu, avio industriji i auto industriji, prvenstveno u SAD a sve više u Evropi i Aziji.